Toelatingsbeleid


Toelatingsbeleid Basisonderwijs Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel

Sinds september 2023 is op alle 23 basisscholen van de vijf schoolbesturen in Amstelveen en Ouderkerk de manier van aanmelden en toewijzen van de plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk.
Voor kinderen die vanaf 1 september 2020 geboren zijn en in het schooljaar 2024-2025 voor het eerst naar de basisschool gaan, is dit gezamenlijk toelatingsbeleid van toepassing.


Informatie over het toelatingsbeleid
Alle informatie over het nieuwe toelatingsbeleid is terug te vinden op de website: Naar de basisschool in Amstelveen en Oudekerk

Met vragen over het toelatingsbeleid kunt u terecht bij de helpdesk:
E: helpdesk@basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl
T: 020  426 24 67

Aanmelden op de Rembrandt
Vanaf vier jaar mag uw kind naar school! Aanmelden kan vanaf drie jaar. Komt u eerst een kijkje nemen? Dat kan tijdens een van onze kennismakingsbijeenkomst die wij 2 maandelijks organiseren. Inschrijven voor de kennismakingsbijeenkomst doet u hier: Kennismaken

Heeft onze school uw eerste voorkeur? Dan kunt u het aanmeldingsformulier bij ons inleveren. Daarvoor gelden de volgende richtlijnen:

Voor kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 meldt u uw zoon of dochter uiterlijk op de sluitingsdatum bij ons aan:
Geboortedatum kind Sluitingsdatum van de aanmelding
1 september 2020 t/m 31 december 2020 t/m 23 januari 2024
1 januari 2021 t/m 30 april 2021 t/m 30 mei 2024
1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021 t/m 3 oktober 2024


Als uw kind na 31 augustus 2021 geboren is, kan u uw kind nog niet aanmelden. Jaarlijks in oktober worden de aanmeldformulieren toegestuurd voor 12 geboortemaanden. Vanaf dat moment kunnen deze kinderen worden aangemeld.
Wanneer uw kind vóór 1 september 2020 geboren is en nog geen vier jaar is, ontvangt u na de kennismakingsbijeenkomst een aanmeldingsformulier van onze school.

Altijd (opnieuw) aanmelden!
Ook als u in het verleden uw belangstelling voor onze school kenbaar heeft gemaakt, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. Kinderen die al een oudere broer of zus op onze school hebben, hebben een plaatsgarantie op voorwaarde dat het aanmeldformulier op tijd is ingeleverd.

Ouders die over een schriftelijk bewijs beschikken waaruit blijkt dat hun kind op onze school een plaats is toegezegd, kunnen deze verzilveren door het aanmeldformulier, samen met het schriftelijk bewijs van de toegezegde plaats, uiterlijk op de sluitingsdatum in te leveren. Daarna  bent u verzekerd van de plaats op onze school.
De sluitingsdata voor de schriftelijke toezeggingen zijn:
  • t/m 7 december 2023 voor kinderen geboren in de periode van 1 september t/m 31 december 2020;
  • t/m 24 januari 2024 voor kinderen geboren in de periode van 1 januari t/m 30 april 2021;
  • t/m 28 maart 2024 voor kinderen geboren in de periode van 1 mei t/m 31 augustus 2021.
Toekennen plaats op onze school 
Ongeveer twee weken na de sluitingsdatum ontvangt u een brief dat uw kind bij ons op school is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan ons kenbaar moet maken of u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Let op! Pas na uw bevestiging is de plaats voor uw kind definitief.

Na het bevestigen van de gereserveerde plaats, ontvangt u van onze intern begeleider een intakeformulier. De vragen op het formulier richten zich vooral op de ontwikkeling van uw kind in de afgelopen jaren. Aan de hand daarvan kunnen wij een goed beeld krijgen van de onderwijsbehoefte van uw kind. Aansluitend nodigt de intern begeleider u uit voor een intakegesprek. Na dit gesprek ontvangt u een bevestiging met de groepsindeling. 

Samen zijn wij Rembrandt; samen maken wij school !