Identiteit

Eigentijds, ambitieus onderwijs en een gezellige en fijne sfeer. Daar draait het om op Brede School Rembrandt. Wij inspireren, motiveren, stimuleren, corrigeren en begeleiden uw kind. Dit doen we vanuit onze visie 

"Jouw talent, onze uitdaging"


Wij willen dat uw kind het beste uit zichzelf leert halen en met plezier naar school komt. Dit geldt voor alle kinderen. Voor kinderen die meer moeite hebben met de lesstof en voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. 

Op onze school werken mensen die gepassioneerd voor de groep staan en die geloven in het unieke van ieder kind. Medewerkers die zelf ook voortdurend bezig zijn met zichzelf verder te ontwikkelen en een leven lang leren voorstaan. 

Wij zijn een brede school. In ons gebouw is kinderopvang en buitenschoolse opvang aanwezig verzorgd door KinderRijk. We werken nauw samen en maken gebruik van elkaars expertise. Medewerkers van KinderRijk ondersteunen het onderwijs en begeleiden de kinderen bij het buitenspelen tussen de middag. Doordat de kinderen gedurende de dag door dezelfde professionals begeleid worden, bieden wij hen geborgenheid, duidelijkheid en structuur. 

Brede School Rembrandt is een protestants-christelijke school. De waarden en normen uit deze traditie zijn voor ons belangrijk. Zoals respect, plezier en positiviteit. De verhalen uit de Bijbel zijn een aanknopingspunt om onze leerlingen te laten zien hoe je met elkaar om kunt gaan. 
We vieren de christelijke feestdagen als onderdeel van ons lesprogramma en besteden aandacht aan de andere 4 belangrijke wereldgodsdiensten. Uw kind wordt zich ervan bewust dat godsdiensten veel mensen kracht, blijdschap en inspiratie geven. Samen zijn wij Rembrandt; samen maken wij school!