Contact

Brede School Rembrandt
Hoofdgebouw                                            
Kleutergebouw
Mr. P.J.M. Aalberselaan 2                           Groen van Prinstererlaan 55A
1181 XJ Amstelveen                                   1181 TN Amstelveen

tel. 020 - 641 54 63
directie.rembrandt@ogamstelland.nl
administratie.rembrandt@ogamstelland.nl
kvk: 
41208656


 
Medewerkers     
     
Directie    
Caroline van Meer     directie.rembrandt@ogamstelland.nl   directeur
     
 Shirley Witteman   s.witteman@ogamstelland.nl  adjunct directeur bovenbouw (6,7,8)
 Bianca Vette   b.vette@ogamstelland.nl  adjunct directeur middenbouw (4,5)
 Carolien Smalley  c.smalley@ogamstelland.nl  adjunct directeur onderbouw (1,2,3)
Administratie     
 Esther Baert administratie.rembrandt@ogamstelland.nl  administratie, communicatie en activiteitencoördinator 
 Jeanette Constandse  j.constandse@ogamstelland.nl  facilitaire ondersteuning
     
leerlingbegeleiding    
 Liesbeth Klunder  l.klunder@ogamstelland.nl  intern begeleider onderbouw   
 Denise Mussche  d.mussche@ogamstelland.nl  intern begeleider bovenbouw
 Annette van der Baan   a.vanderbaan@ogamstelland.nl  remedial teacher
 Esther Ruyter  e.ruyter@ogamstelland.nl  remedial teacher
     
 Specialisten     
     
Tess van der Pol  t.vanderpol@ogamstelland.nl  taal- en leescoördinator
Bianca Vette  b.vette@ogamstelland.nl  rekencoördinator
Danielle Diederik  d.diederik@ogamstelland.nl  specialist 21ste -eeuwse vaardigheden  
Shirley Witteman  s.witteman@ogamstelland.nl  coördinator Engelse taalvaardigheid
Chantal van den Burg   c.vandenburg@ogamstelland.nl  specialist mediawijsheid
Marieke van Wijngaarden m.vanwijngaarden@ogamstelland.nl    specialist drama
     
Danielle Geldof  d.geldof@ogamstelland.nl  vakleerkracht bewegingsonderwijs  
Mathieu Kolijn  m.kolijn@ogamstelland.nl  vakleerkracht bewegingsonderwijs  
     
Team 1-2    
 Annemarie Jonker  a.jonker@ogamstelland.nl  leerkracht 1-2A
 Hilde Klaassen  h.klaassen@ogamstelland.nl   leerkracht 1-2A
 Samantha Alphenaar   s.alphenaar@ogamstelland.nl  leerkracht 1-2B + jonge kind specialist
 Marleen Kempen  m.kempen@ogamstelland.nl  leeraarondersteuner 1-2B
 Marije Swart  m.swart@ogamstelland.nl  leerkracht 1-2C 
 Masscha Schutterop  m.schutterop@ogamstelland.nl  leraarondersteuner 1-2C
 Marjan Koole  m.koole@ogamstelland.nl  leerkracht 1-2D
 Heleen Engelhardt  h.engelhardt@ogamstelland.nl  leerkracht 1-2D + jonge kind specialist
 Sandra Krings   s.krings@ogamstelland.nl  leerkracht 1-2E + jonge kind specialist
 Carolien Smalley   c.smalley@ogamstelland.nl  leerkracht 1-2E
 Styneke Asma  s.asma@ogamstelland.nl  team 1-2
 Team 3-4    
 Merel Ruijl  m.ruijl@ogamstelland.nl  leerkracht 3A + jonge kind specialist
 Els Huizinga  e.huizinga@ogamstelland.nl  leerkracht 3A
 Jessica Köhler  j.kohler@ogamstelland.nl  leerkracht 3B
 Marleen van Uffelen  m.vanuffelen@ogamstelland.nl  leerkracht 3B + ict coördinator
 Marleen Kempen  m.kempen@ogamstelland.nl  ondersteuning groepen 3
 Kim Asscher  k.asscher@ogamstelland.nl  leerkracht 4A
 Esther Ruyter  e.ruyter@ogamstelland.nl  leerkracht 4A
 Arit Strampel      leerkracht 4B
 Jolanda Koolhaas           j.koolhaas@ogamstelland.nl  leerkracht groepen 4
 Jiska Ruissen  j.ruissen@ogamstelland.nl  
 Team 5-6    
 Mariëtte van Os   m.vanos@ogamstelland.nl  leerkracht 5A
 Bianca Vette  b.vette@ogamstelland.nl  leerkracht 5A
 Mandy van der Eijk  m.vandereijk@ogamstelland.nl  leerkracht 5B
 Daniëlle Diederik  d.diederik@ogamstelland.nl  leerkracht 5B
 Martijn Zweedijk  m.zweedijk@ogamstelland.nl  leerkracht 6A
 Tess van der Pol   t.vanderpol@ogamstelland.nl  leerkracht 6B
 Annette van der Baan     a.vanderbaan@ogamstelland.nl  leerkracht 6B
     
Team 7-8    
 Pieter van der Vlugt  p.vandervlugt@ogamstelland.nl  leerkracht 7A
 Astrid Kas   a.kas@ogamstelland.nl  leerkracht 7B
 Marieke van Wijngaarden   m.vanwijngaarden@ogamstelland.nl  leerkracht 7B
 Bianca Speet  b.speet@ogamstelland.nl  leerkracht 8A
 Chantal van den Burg   c.vandenburg@ogamstelland.nl  leerkracht 8B
 Shirley Witteman       s.witteman@ogamstelland.nl  leerkracht 8B
     
Onderwijsassistenten    
     
Wil Epskamp  w.epskamp@ogamstelland.nl  onderwijsassistent onderbouw