Aanmelden voor hogere groepen (zij-instromers)
Sommige kinderen worden aangemeld voor een hogere groep op Brede School Rembrandt. Komt u vanuit een andere gemeente in Amstelveen wonen? Of overweegt u om van school te veranderen? Neemt u dan contact op met de directeur van de school. Zij vertelt u dan of dit mogelijk is en hoe dit in zijn werk gaat. Indien een leerjaar vol zit, hanteren wij geen wachtlijst.

Telefoon: 020 641 54 63
E-mail: directie.rembrandt@ogamstelland.nlSamen zijn wij Rembrandt; samen maken wij school !